Rudernská rada

Říši vládne rudernská rada. Tvoří ji kard (panovník), pokladník, velitel vojsk, sermo (hlava církve) a umbro (šéf tajných služeb). Do funkcí jsou voleni hlavy jednotlivých rodů během hlasování. To je vyvoláno smrtí/odvoláním některého z členů této rady, či volbou nového karda.

Funkce můžou získat pouze rudernské rody (Katzowicové, Gliviciové, Uradiové a Svebodští) a Gracujští, pokud se připojí k říši. Každý rod může mít pouze jednu funkci v radě. Výjimkou je dosazení Robertovy ženy Celiny na kardský post. Poté může vlastnit rod Katzowiců jak titul rudernského karda, tak i říšského pokladníka do chvíle, než do Rudernu dorazí Robertovo tělo.

Funkce v radě nemůže získat Kardská liga, měšťani ani neutrální Gracujští/na straně Kardské ligy.

Více o jednotlivých funkcích - v odkazech pod nimi.


Funkce v radě na začátku hry

Katzowicové - pokladník
Gliviciové - velitel vojsk
Uradiové - sermo
Svebodští - umbro

Volba radních po přinesení Robertova těla do Rudernu

Na začátku kola, které následuje po kole, ve kterém byl přinesen Robert do Rudernu, je vyhlášena volba karda a radních. Od této chvíle pokud zemře panovník některého ze šlechtických rodů, tak je vyhlášena nová volba vykonavatele této funkce. Více v kapitole Získávání funkcí v radě