Gliviciové

Rod Gliviciů se k Rudernské říši připojil jako poslední. Jeho panství, nalézající se na jihozápadě říše, je úrodné a jen zřídkakdy zažívalo neúrodu. Gliviciové byli vždy úmírněné povahy, avšak cítili se ohroženi, tak se nebáli bojovat. K Rudernské říši se připojili před více jak sto lety kvůli obchodu. Jak šel čas, tak si v říši vybudovali silné postavení.

Na začátku hry mají v rudernské radě funkci velitele rudernských vojsk.


Cíl hry

Gliviciové, jako každý jiný rudernský rod, se snaží získat určitý počet bodů vlivu jako první. Na začátku hry je tento počet 25, ale každé kolo po přinesení Robertova těla do Rudernu se potřebný počet vlivů snižuje. Vyhraje ten, kdo první dosáhne této vlivnosti. 

Páni z KnorówMapa - rozložení sil na začátku hry