Sídla, chrámy a pevnosti

V průběhu hraní vznikaly 3D modely panských sídel, chrámů a pevností. Na nich jsme rozvíjeli taktiku u obléhání, obranu a v neposlední řadě další výstavbu a přestavbu. Nakonec vzniklo pár videí, které přibližují finální podobu modelů v roce 505 po příchodu prvních kardů.