Střežeň

Ve východních krajích Rudernského kardství vládne šlechtický rod Astrijských Svebodských. Jedná se o vedlejší větev hlavního vládnoucího rodu Svebodských, kteří nyní vládnou v Rudernském kardství.

Astrijští Svebodští jsou rod mladý a jejich postavení v politice vyšší šlechty je nevelké. Posměšně jsou nazýváni kardovými loutkami.

Zde je jejich sídlo poblíž města Astria. Je obklopeno hustými hvozdy, které jsou v nynějších dobách mýceny a přetvářeny na zemědělskou půdu.