Herní plán

Hra probíhá na mapě z roku 298, která vznikla v době Robertovy přítomnosti v Ostiusu. Zachycuje Rudernskou říši a část tehdy známého světa. Vynechány jsou ostiuské državy daleko na jihu, Kholmská marka držená Stínovými zeměmi na východ od řeky San, prakticky celé Kerdurinské kardství rozkládající se na sever od vojenského ležení a pozdějšího města Rhar a západní část Západního kardství, které se často bouřilo a bylo spíše přítěží než zdrojem síly užité ve válce o Rudernskou říši.

Tabulka - Rudernská rada
Slouží k počítání hlasů v rudernské radě. Za každé město v držení má daná frakce 1 hlas. Za měšťany hlasuje hráč Kardská liga.

Herní pořadí
Souhrn jak postupují impulzy jednotlivých frakcí.

Počasí a politické události
Zde se otáčejí karty náhody. Každé kolo se otáčí 1 karta náhody počasí a 2 karty politických událostí.

Jednotlivé karty politických událostí naleznete zde.

Tabulka - Vliv
Tabulka na které je vidět postup získávání vlivu v Rudernské říši a Gracuji. Ten, kdo poprvé dosáhne vlivnosti 25 vyhrál. Po přinesení Robertova těla do Rudernu se toto číslo každé kolo snižuje.