Vznik prvních kardství

Příběh se odehrává několik let po příchodu první generace Vyslanců. Stali se hrdiny a lid v ně začal věřit. Získali si slávu, obdiv a zatoužili po moci. Jmenovali se kardy a ujali se vlády. Moc je však pohltila. Zapomněli na dávné přátelství a své poselství, které světu měli přinést. Rozpoutali války a uvedli svět do víru kaskád nenávistných konfliktů. Neumírali, nestárnuli a jejich moc stále rostla. Lid se jich bál a uctíval je jako bohy. Brzo začali vládnout impáriím hodných jejich velkých a slavných jmen. Ale ani to jim nestačilo a rvali se mezi sebou dokud Petros, kard Ostiuský je nesvolal. Přál si mír, ale jeho plány byly zhašeny. Robert zemřel a následovaly dvě krvavé války o Rudern. Ale to už je jiný příběh. Tento vypráví o tom, jak to všechno začalo.