Komiksy

Před dávnými lety se sešli tři kamarádi. Jestli snad chtěli uniknout z reality, či se jen chtěli scházet a povídat si dnes už nikdo neví. Vyprávěli si příběhy, ve kterých i žili a nakonec v nich i umírali. Hledali taje, které před nimi vypravěč schovával, ale nezůstali navždy sami ve svých představách. Detektivní příběhy, které zažili povídali svým přátelům a ti zatoužili se účastnit jejich poutě ve fantazii. Tak jejich počet rostl až se dostal na celých osm přátel, kteří snad každý pátek trávili čas ve sklepení, kde dostávala jejich fantazie možnost prosadit se. Nikdo z nich už ani nevěděl, jak dlouho sem chodil, ale všichni si byli jistí, že čas, který zde strávili byl krásný. Jednoho dne se rozhodli, že své chvíle zde strávené zaznamenají v komiksu...