Ikony

Tradice ikonografie pochází již z 5. století, avšak rozšířila se hlavně v pravoslavné církvi. U nás v římskokatolické církvi ji částečně nahradily vitráže v gotických kostelích. Vždyť právě ikona má být oknem do nebe. Má zářit a ukazovat nám správný směr, kterým šli naši předci.  A nepůsobí sluneční paprsky procházející vitrážemi stejně?

Tvorba ikon je poměrně složitá. Já je vyrábím tak, že na dřevěný podklad napíši úryvek z bible/modlitbu a to nejlépe v latině a až poté začnu přes něj malovat. Maluju temperami, nebo olejem a do barev přidávám akrylovou zlatou barvu. Je to zvláštní, ale barvy rychleji schnou, jsou sytější a obraz má mnohem větší hloubku. Bohužel se to těžko zachycuje na fotografiích. 

Jean Baptiste Marie Vianney

Francouzský diecézní kněz, prohlášen za svatého a navíc patrona kněží v duchovní správě. Často je znám jako svatý farář z Arsu podle místa, kde působil. 

"Kněz odejde buď do nebe, anebo do pekla s tisícím zástupem lidí za svými zády."


Sv. Korona
Sv. KoronaSvatá Korona (Štěpánka)

Utěšovala a povzbuzovala ve víře sv. Viktora,
který byl umučen pro víru v Krista.

Jest patronkou:

Chrání před epidemiemi, nepříznivým počasím
a je symbolem vytrvalosti ve víře.


Sv. Josef
Sv. Josef


Svatý Josef

Pěstoun Ježíše Krista. Pocházející z královského rodu živící se tesařstvím.

Jest patronem:
Křesťanských rodin, tesařů, hrobníků, ochránce při očních chorobách, v bytové nouzi a zoufalých situacích.


Sv. Tomáš
Sv. Tomášתומאס הקדוש
Svatý Tomáš - apoštol

Jeden z dvanácti učedníků. Říkali mu Didymos, neboli dvojče.Působil jako misionář v Persii a Indii.

Jest patronem: 
Architektů, teologů, při bolestech zad a proti pochybnostem.


Sv. Dominik
Sv. DominikSvatý Dominik

(Asi 1170 - 6. srpna 1221)
Zakladatel Řádu bratří kazatelů. 

Jest patronem:
Dominikánů, astronomů, vědců a krejčích. 


Sv. Ludmila
Sv. LudmilaSvatá Ludmila

Pokřtěna sv. Metodějem. Pocházejíc z pšovských knížat v Čechách, vychovala vnuka sv. Václava v křesťanské víře.

Jest patronkou:
Čech, babiček, matek a křesťanských vychovatelů.