Výzvy v průběhu hry

V průběhu hry je možné získat body vlivu či vojenskou sílu pomocí úkolů. Tyto úkoly jsou přesně dané a jsou přístupné pouze pro některé rody či funkce v radě. Více o jednotlivých výzvách pod odkazy.

V závorkách za úkoly jsou frakce/funkce v rudernské radě, pro které je možné výzvy plnit.

Výzvy