Přesun Robertova těla do Rudernu

Robertovo tělo se na začátku hry nalézá v táboře vedle města Ostius. Generálové putující s Robertovým tělem se nemohou rozdělit, dokud nedopraví Robertovo tělo do Rudernu. Celé uskupení se pohybuje rychlostí 1 odpich za 1 surovinu a má bonus k obraně viz kapitola Typy vojska.

Poté, co je Robertovo tělo dopraveno do Rudernu, stanou se tyto akce:

  • Již není možné dosadit na post karda Robertovu ženu Celinu. Ta v momentě dopravení Robertova těla do Rudernu mizí ze hry.
  • Na začátku následujícího kola proběhne volba karda a rudernské rady.
  • Na začátku každého dalšího kola po přinesení Robertova těla do Rudernu se posouvá žeton s K v tabulce Vlivu o jedna níže. Tedy každé kolo stačí o jeden bod vlivu méně k vítězství.
  • Je možné rozdělit generály rudernské říše, kteří doteď doprovázeli společně Robertovo tělo.