Získání Paxijských měst

Pokud Robertovo tělo s vojskem a generály vstoupí do některého z měst v Paxijském vévodství, může za cenu 6 surovin získat na svou stranu ono město, vojsko a generála v něm. Dané suroviny je potřeba zaplatit v jednom impulzu. (Otočte symboly paxijské armády a symboly paxijských měst na červenošedivou stranu.) Získaná města se chovají jako říšská, jen nedávají hlasy v radě a nezvyšují počet akcí, které může říše za kolo podniknout. Na jejich správním území může velitel rudernských vojsk/pokladník nabrat suroviny z říšské pokladny nebo je tam od generálů vložit.

Města získaná v Paxijském vévodství

Připojení města k říši stojí 6 surovin. Město je možné takto získat jen v průběhu jednoho impulzu. (Není možné koupit půlku města v jednom impulzu a v druhém zbytek.)

Takto získané město se připojuje i s vojskem a generálem. Otočte žeton města z šedivého na červeno/šedivé. Získané území je bráno jako součást říše, a tedy je možné za přesuny po něm platit rovnou z říšské pokladny. Získání města neovlivňuje počet akcí, které může říše za tah podniknout a nedává hlasy v rudernské radě. Jinak se chová ve všem ostatním jako říšské.