Obsah hry

Zde se nalézá ucelený obsah hry. 


Herní plán

Hra probíhá na mapě z roku 298, která vznikla v době Robertovy přítomnosti v Ostiusu. Zachycuje Rudernskou říši a část tehdy známého světa. Vynechány jsou ostiuské državy daleko na jihu, Kholmská marka držená Stínovými zeměmi na východ od řeky San, prakticky celé Kerdurinské kardství rozkládající se na sever od vojenského ležení a pozdějšího města Rhar a západní část Západního kardství, které se často bouřilo a bylo spíše přítěží než zdrojem síly užité ve válce o Rudernskou říši.


Přesýpací hodiny

Pro měření času, který je přesně dán pro vyjednávání během volby karda a dalších funkcí v rudernské radě, slouží přesýpací hodiny. Vždyť čas není bezedný a jen ten, kdo umí vyjednávat pod jeho tlakem, je hoden kardského titulu.

Odpichovátko

Přestože mapy v této době jsou poměrně nepřesné, bylo potřeba znát vzdálenosti, které musela armáda při svých pochodech podstoupit. Tyto vzdálenosti jsou měřeny pomocí odpichovátka. Vzdálenost mezi dvěma hroty je 5 centimetrů, což odpovídá 150 rudernským stadiím. Rudernské stadium odpovídá 200 metrům. To znamená, že jeden odpich je 30 km.

Kostky

Součástí hry je sada 20 kostek. Dobově byly používány kostky kostěné. Hru je možné rozšířit o kostky další.

Panovníci

Každý člověk není stejný. Každému jde něco jiného. Ne vždy je však člověk na správném místě. Dynamiku do hry vnáší panovníci, kteří mají speciální schopnosti. Jsou dostupní pro rudernské šlechtice a Gracujské. Každá z těchto frakcí má 5 panovníků.

Kardská liga tuto možnost nemá. Jednalo by se o poměrně složitý systém, který by zbytečně protahoval hru.


Karty počasí

Každý rok je úroda jiná, mohou přijít kruté mrazy, velmi suchá léta či naopak velmi plodná a hojná období. Jedná se tedy o fenomén, který je bezesporu nezanedbatelný. Proto je s ním ve hře počítáno. Součástí hry je 8 karet hojných let, 8 karet průměrných let a 8 karet krutých let.

Karty politických událostí

Umění správně využít okolnosti je jedním z nejdůležitějších dovedností dobrého panovníka. Vždyť ten, kdo se umí rychle přizpůsobit nové situaci a vytěžit z ní maximum je opravdu obávaným soupeřem. Součástí hry je 30 karet politických událostí.

Hody u karet politických událostí

Podrobněji specifikováno dole v kapitole Herní principy.


Souhrn karet politických událostí

Události platící pro všechny

Černá smrt
Rozvodnění Evros
Rozvodnění Jizery
Stavařská sezóna
Porušení smlouvy
Založení Rharu
Přízraky minulosti
Vykoupení zajatců
Zastavení staveb
Dlouhý rok
Gracujský chrám
Zemětřesení
Protržení přehrady
Gracujský mír
Vyhlášení války 2x
Dračí stín

Události platící pouze pro Rudernskou šlechtu

Úplatný šlechtic
Výhodný sňatek
Verbování žoldáků
Smrt šlechtice 3x
Strzegomský požár
Dar církvi
Předání funkce
Slavný čin
Stavba chrámu
Vzpoura města
Krevní msta

Všechny karty počasí i s texty a ilustracemi - zde.

Všechny karty politických událostí i s ilustracemi - zde.


Žetony armády a maximální počty držených měst a pevností

Žádná říše se nemůže rozpínat donekonečna. Navíc zdejší známý svět je vysílen vleklou válkou o Wandernské lesy. Proto jsou omezeny maximální počty generálů, vojska, měst a pevností, které mohou být v jednu chvíli na herním plánu.


Kardská liga - žetony

Rudernští měšťani

1x žeton počtu hlasů v radě
5x žeton volby pro hlasování v rudernské radě

Stínové země

35x pěší
10x fanatici
Hlava rodu, která velí armádě do 10 jednotek (kardka)
3x stín, který může pod svým praporem vést armádu do 5 jednotek
15x město
1x žeton pokladnice
1x žeton kardské pokladnice
3x žeton pokladnice stínů
1x žeton stavby


Západní kardství

40x pěší
15x jízdní
Hlava rodu, která velí armádě do 10 jednotek (kard)
3x generál, který může pod svým praporem vést armádu do 5 jednotek
15x město
1x žeton pokladnice
1x žeton kardské pokladnice
3x žeton generálovy pokladnice
1x žeton stavby


Ostius

30x pěší
25x jízdní
5x sloni
Hlava rodu, která velí armádě do 10 jednotek (kard)
3x generál, který může pod svým praporem vést armádu do 5 jednotek
20x město
1x žeton pokladnice
1x žeton kardské pokladnice
3x žeton generálovy pokladnice
1x žeton stavby


Bystria

20x pěší
5x jízdní
Hlava rodu, která velí armádě do 10 jednotek (pán z Bystrie)
2x generál, který může pod svým praporem vést armádu do 5 jednotek
6x město
1x žeton pokladnice
1x žeton panské pokladnice
2x žeton generálovy pokladnice
1x žeton stavby


Emora

20x pěší
15x jízdní
Hlava rodu, která velí armádě do 10 jednotek (vévoda)
2x generál, který může pod svým praporem vést armádu do 5 jednotek
6x město
1x žeton pokladnice
1x žeton vévodské pokladnice
2x žeton generálovy pokladnice
1x žeton stavby


Tragia

20x pěší
15x jízdní
Hlava rodu, která velí armádě do 10 jednotek (vévoda)
2x generál, který může pod svým praporem vést armádu do 5 jednotek
6x město
1x žeton pokladnice
1x žeton vévodské pokladnice
2x žeton generálovy pokladnice
1x žeton stavby


Gracujští

25x pěší
15x jízdní
Hlava rodu, která velí armádě do 10 jednotek (pán z Grácuji)
3x generál, který může pod svým praporem vést armádu do 5 jednotek
8x město
3x pevnost
1x žeton pokladnice
1x žeton panské pokladnice
3x žeton generálovy pokladnice
1x žeton stavby
1x žeton počítadla vlivu
1x žeton počtu hlasů v radě
5x žeton volby pro hlasování v rudernské radě


Rudernská říše

Rudernská rada

5x žeton symbolů funkcí v radě:

Kard
Pokladník
Velitel
Sermo
Umbro

Rudernské kardství (říšské jednotky)

30x pěší
20x jízdní
15x plamenné legie
1x Robertovo tělo
3x generál, který může pod svým praporem vést armádu do 5 jednotek
5x město
5x pevnost
1x žeton říšské pokladnice
3x žeton generálovy pokladnice
1x žeton stavby

Rudernská církev (sermo)

5x město


Katzowicové

20x pěší
15x jízdní
Hlava rodu, která velí armádě do 7 jednotek (pán z Kierzu)
1x Robertova žena Celina, která dokáže vést pod svým praporem 5 jednotek
2x generál, který může pod svým praporem vést armádu do 5 jednotek
6x město
3x pevnost
1x žeton pokladnice
1x žeton panské pokladnice
1x žeton pokladnice Roberovy ženy Celiny
2x žeton generálovy pokladnice
1x žeton stavby
1x žeton počítadla vlivu
1x žeton počtu hlasů v radě
5x žeton volby pro hlasování v rudernské radě


Gliviciové

20x pěší
15x jízdní
Hlava rodu, která velí armádě do 7 jednotek (pán z Knorów)
2x generál, který může pod svým praporem vést armádu do 5 jednotek
6x město
3x pevnost
1x žeton pokladnice
1x žeton panské pokladnice
2x žeton generálovy pokladnice
1x žeton stavby
1x žeton počítadla vlivu
1x žeton počtu hlasů v radě
5x žeton volby pro hlasování v rudernské radě


Uradiové

20x pěší
15x jízdní
Hlava rodu, která velí armádě do 7 jednotek (pán z Cieszinu)
2x generál, který může pod svým praporem vést armádu do 5 jednotek
6x město
3x pevnost
1x žeton pokladnice
1x žeton panské pokladnice
2x žeton generálovy pokladnice
1x žeton stavby
1x žeton počítadla vlivu
1x žeton počtu hlasů v radě
5x žeton volby pro hlasování v rudernské radě


Svebodští

20x pěší
15x jízdní
Hlava rodu, která velí armádě do 7 jednotek (pán ze Svebodu)
2x generál, který může pod svým praporem vést armádu do 5 jednotek
6x město
3x pevnost
1x žeton pokladnice
1x žeton panské pokladnice
2x žeton generálovy pokladnice
1x žeton stavby
1x žeton počítadla vlivu
1x žeton počtu hlasů v radě
5x žeton volby pro hlasování v rudernské radě


Neutrální frakce

Paxijské vévodství

20x pěší
5x jízdní
2x generál, který může pod svým praporem vést armádu do 5 jednotek
6x město
2x žeton generálovy pokladnice

Kerdurin

1x generál, který může pod svým praporem vést armádu do 5 jednotek1x žeton generálovy pokladnice


Domovské karty

Kardská liga
Katzowicové
Uradiové
Svebodští
Gliviciové
Gracujští

Funkce v radě

Říšská pokladnice
Počítadlo přesunů a stavby

Zástiny

Kardská liga
Rudernská říše
Katzowicové
Uradiové
Svebodští
Gliviciové
Gracujští