Herní frakce

Herní svět je rozdělen na tři póly: Kardská liga, Gracuja a Rudern. Rudern je pak dále mocensky členěn na jednotlivé šlechtické rody, které mezi sebou bojují o vliv. Frakce Gracuja funguje jako vyvažovací prvek.

Při hře pro šest hráčů jsou otevřeny všechny frakce: Kardská liga, Gracujští, Katzowicové, Gliviciové, Uradiové a Svebodští.

Při hře pro pět hráčů je frakce Gracujští a podfrakce Emora a Tragia neutrální po celou dobu hry.

Vyhrát může pouze jeden hráč!