Rudernská říše

Rudernská říše není v pravém slova smyslu hráčskou frakcí. Přesto je zde uvedena, protože umožňuje rudernským rodům a Gracujským (připojí-li se k Rudernské říši) zenazedbatelně pomoci při obraně svých panství a získávání vlivu.

Území, které v Rudernské říši nespravují panské rody, spravuje rudernská rada. Ta umožňuje rudernským rodům v podobě funkcí v radě správu Rudernské říše jako celku.

Více o jednotlivých funkcích naleznete v sekci: Rudernská rada.


Rozložení sil v říšských a církevních městech a pevnostech


Mapa - rozložení sil na začátku hry