Scénář

Frakce hrají v tomto pořadí. Je to podle rozvinutosti říší, které panovníci ovládají.


Ostius
Zásoby: +10, Vliv: +3, Síla schopností: +20
Ostius (město): Petros + 6 jednotek + 2 lodě (+4 BS)
Nigrita: 3 jednotky + 1 loď
Západní kardství
Zásoby: +15, Vliv: +2, Síla schopností: +20
Jezerní město: Jaromír + 6 jednotek
Kerdurinské kardství
Zásoby: +5, Vliv: +2, Síla schopností: +20Kerdurin: Rim + 7 jednotek
Stínové země
Zásoby: +5, Vliv: +5, Síla schopností: +20
Vermogen: Kalamé + Stín minulosti + 5 jednotek
Rudernské kardství
Zásoby: +8, Vliv: +2, Síla schopností: +20
Rudern (město): 3 jednotky
Obléhá město Cieszin: Robert + 8 jednotek

Způsob hry:

Frakce hrají podle pořadí zobrazeného výše. V nulté fázi se řeší příchod obrů, nebo nájezd pirátů. V první fázi se vždy frakce, která je na tahu rozhoduje, zda budou ve svých spravovaných městech vybírat zásoby nebo verbovat jednotky. Následuje fáze staveb, kdy se rozhoduje, zda staví budovy, nebo verbuje žoldáky (Západní kardství). V druhé fázi může použít počet (5+obládaných měst) zásob na přesun, zteč, či obléhání. Pak jeho tah končí a hraje další hráč. Jakmile své tahy odehrají všichni hráči, tak končí kolo.