Gracujští

Gracujští jsou starý rod sídlící ve starobylém městě Gracuja. Před nepřáteli je dlouho chránily hory, které obepínaly jejich panství skoro ze všech světových stran. V horách našli hojné zásoby železné rudy, a tak se stali poměrně obávanými. Vedli několik krátkých, avšak poměrně úspěšných výlek s Emorským a Tragijským vévodstvím. Nikdy však s oběma najednou. 


Cíl hry

Gracuja má tři způsoby vítězství. O jaké se pokusí, se rozhoduje v průběhu hry podle okolností.

 • Podpoří Rudern a připojí se k němu. Pak se na ní bude vztahovat cesta k vítězství, která platí pro jakýkoliv jiný rudernský rod.
 • Přidá se na stranu Kardské ligy. Poté zvítězí jakmile dobude a udrží do konce kola dvě z rudernských panských měst - Knorow, Svebod, Kiertz, Cieszin.
 • Zůstane neutrální a nepřipojí se na žádnou stranu. Poté zvítězí jakmile dobude a udrží do konce kola města Emora a Tragia.

Páni z Gracuji


Výběr strany

Gracujští jsou na začátku hry neutrální. V průběhu hry si mohou vybrat spojence. Podle toho se i mění způsob jejich výhry. Přesto již od začátku získávají vliv, jako jiné rudernské rody.

Pokud Gracujští splní některý z těchto bodů, tak během tahu, kdy některý z těchto bodů splní, si mohou vybrat, zdali se k někomu připojí.

Připojení k Rudernské říši

Podmínkou je, že Gracuja nedobyla žádné z měst patřící některému z Ruderných rodů.

Způsoby připojení (stačí jeden):

 • Obsazení města patřící některé z podfrakcí Kardské ligy.
 • Zabití šlechtice některé z podfrakcí Kardské ligy.
 • Vojenská podpora některého z rudernských rodů v bitvě, která byla vyhraná.
 • Stavba gracujského chrámu (viz karty politických událostí).

Připojení ke Kardské lize

Způsoby připojení (stačí jeden):

 • Obsazení města/pevnosti patřící některému z Rudernských rodů.
 • Zabití rudernského šlechtice.
 • Vojenská podpora některého z podfrakcí Kardské ligy ve vyhrané bitvě proti některému z rudernských šlechticů.
 • Stavba gracujského chrámu (viz karty politických událostí)


Mapa rozložení sil na začátku hry