Kardská liga

Tento hráč vládne několika kardstvím, které jsou ekonomicky a vojensky nejednotné. Z ekonomického hlediska mají rozdělené pokladnice. Mohou stavět pouze města a neumí využít výhod pevností. Zakládat města mohou pouze panovníci, ne generálové a stíny.

Z vojenského pohledu se mohou podporovat se při bitvách v poli i ve městech. Při dobývání měst musí zteč vyvolat to kardství, které splňuje podmínky pro zteč. Dobyté město připadá frakci, jež vyvolala poslední zteč. Generál jedné frakce nemůže hýbat jednotkami jiné frakce.

Hráč na začátku hry vládne Západnímu kardství a Stínovým zemím. Zbylé podfrakce (Ostius, Bystria, Emora a Tragia) se připojí v průběhu hry.

Některé z těchto dílčích podfrakcí mají speciální jednotky, či podpořené získávání surovin.


Cíl hry

Cílem Kardské ligy je ukořistit Robertovo mrtvé tělo. Když se tak stane, tak je hra u konce a tato frakce vyhrála. 


Jednotlivé podfrakce kardské ligy a jejich připojení

Stínové země

Nemají jízdu, ale jejich pěší jednotky mají sílu při boji mimo město jako jízdní jednotky. Vytvoření generálů nic nestojí. Jsou vyvoláni (max. jeden za tah) Kalamé (kardkou Stínových zemí) v místě, kde se v daný moment kardka nachází. Maximálně mohou být na herní ploše 3 stíny (generálové Stínových zemí).


Západní kardství

V hlavním městě (Jezerní město) získává 2 suroviny místo jedné. V tomto městě může v jeden tah i verbovat dvě jednotky místo jedné. Může také získat jednu surovinu a jednu jednotku.


Emora

Způsob získání:

 • Gracuja zabije některého z tragijských šlechticů.
 • Gracuja se stane součástí Rudernské říše.
 • Karty politických událostí: Vyhlášení války.

Tragia

Způsob získání:

 • Gracuja zabije některého z emorských šlechticů.
 • Gracuja se stane součástí Rudernské říše.
 • Karty politických událostí: Vyhlášení války.

Ostius

V hlavním městě (město Ostius) může stavět slony.

Způsob získání:

 • Rudernská armáda nesmí překročit řeku Evros.
 • Rudernská armáda nesmí zaútočit na ostiuskou armádu.
 • Rudernská armáda nesmí vstoupit do žádného z Paxijských měst a vést s nimi diplomacii.
 • Rudernská armáda nebude plenit ostiuský venkov. (Viz karta událostí: Porušení smlouvy.)

Bystria

Způsob získání:

 • Připojení Ostiusu ke Kardské lize.


Mapa s vyznačenými podfrakcemi Kardské ligy