Katzowicové

Rod Katzowiců spravuje panství na severozápadě Rudernské říše z panského sídla Kiertz. Je poměrně bohatý, přestože se jej citelně dotkla válka o Wandernské lesy. Z tohoto rodu pochází poslední žena Roberta, karda rudernského, Celina. Je velmi schopnou válečnicí a ráda Roberta doprovázela během jeho tažení na nepřátelském území. Hory na sever od města Keirtz jsou bohaté na zlato a železo. Právě díky této zkutečnosti drží rod Katzowiců v radě funkci pokladníka. 

Na začátku hry zastává funkci pokladníka.


Cíl hry

Katzowicové, jako každý jiný rudernský rod, se snaží získat určitý počet bodů vlivu jako první. Na začátku hry je tento počet 25, ale každé kolo po přinesení Robertova těla do Rudernu se potřebný počet vlivů snižuje. Vyhraje ten, kdo první dosáhne této vlivnosti. 


Páni z KiertzuMapa - rozložení sil na začátku hry