Karty politických událostí

Zde je souhrn všech karet politických událostí. Ty, které mají pod ilustrací "Rudernská říše" se vztahují pouze na rudernské rody a Gracujské (jsou-li součástí říše).

Doporučuji pečlivě prohlédnout ilustrace, jsou v nich skryty obyčeje, tradice a důsledky daných rozhodnutí.