Vyvolání vzpoury Kardskou ligou

Hráč hrající za Kardskou ligu se může pokusit vyvolat vzpouru jednoho z rudernských rodů. Může se tím pokusit říši oslabit.

Podmínky pro vzpouru:

  • Zaplatit za vyvolání vzpoury může pouze jedna z frakcí Kardské ligy. (Nemohou se na vyvolání vzpoury složit.) tyto suroviny se pálí.
  • Robertovo tělo musí být již v Rudernu (hlavním městě říše).
  • Rod, který se má vzbouřit, musí splňovat tyto podmínky:

Rudernský pokladník

Musí být minimálně tři města, ve kterých převažují říšské jednotky nad panskými.

V říšské pokladně musí být minimálně 30 surovin.

Rudernský velitel vojsk

V minimálně pěti městech (říšské/panské/církevní) musí mít říšská armáda přesilu. Nepočítají se města v držení Paxijského vévodství.

Na herním plánu musí být všichni tři rudernští velitelé říšských vojsk.

Sermo

Musí být postaveno 3 a více církevních měst.

Kard ani umbro se nemohou vzbouřit.

Průběh vyvolání vzpoury

Samotná akce může být provedena jen jednou za impulz. Tedy pokud se Zardaniční mocnosti pokusí vyvolat vzpouru a neuspějí, tak ji mohou znovu vyvolat až další kolo.

Průběh vyvolání vzpoury

  • Zahraniční mocnosti předají bouřícímu se rodu 10 surovin. Jedná se o suroviny nad limit (počet měst v držení +4).

· Pak spálí 15 surovin na vyvolání nepokojů a hodí 1k6. Přitom 4, 5 a 6 znamená, že se daný rod vzbouřil.

· Pokud se ale zjistí, že není splněná některá z podmínek

Př.: v říšské pokladnici je méně jak 30 surovin, - vzpoura se nepovedla. Předané suroviny samozřejmě zůstávají u nového majitele.

Pokud vzpoura proběhla, tak se pokračuje podle kapitoly Podmínky a průběh vyhlášení nezávislosti.

Vyhlášení nezávislosti vyvolané Kardskou ligou (Vyvolání vzpoury) nepřináší žádné body vlivu.

Výhody a nevýhody nově vzniklého státu

Panovník (hlava rodu) může velet praporu do deseti jednotek.

Získá nová města a tedy i větší mobilitu armády.

Má poměrně málo panských generálů a získané generály (velitel rudernských vojsk) nemůže obnovovat.

Frakce již nezískává body vlivu plynoucí z jejich postu v radě. Tedy velitel nezískává body vlivu za vítězné bitvy, kterých se účastní říšská armáda. Či sermo nezískává body vlivu za církevní města. Získává však body třeba za vyhranou bitvu, které se účastní jeho panské jednotky.

Získá mnoho nepřátel.

Nově získané území může být roztroušené a špatně bránitelné.

Danou funkci v radě již nikdo v Rudernu nezíská.

Poté, co je vyvolaná samostatnost, tak se na danou frakci nevztahují karty politických událostí určené čistě pro Rudernskou říši.