Jižní stráž

Jižní stráž leží na jih od města Toruň. Rozkládá se na území spravované rodem Uradiů. Toto hraniční území je nestálé a kardství ležící na jih od Rudernu velmi mocná. Tato pevnost byla již několikrát dobyta a opět vystavena.

Rod Uradijů nemá silné postavení ve vrcholné politice Rudernu sic jsou jeho panství bohaté. Vládne zde mocná církev a vzpomínky na vzpouru proti moci karda, která byla v nedávné minulosti krutě potlačena, jsou stále živé.