Velitel rudernských vojsk

Šlechtický rod s touto funkcí může pod svým praporem přesouvat 10 jednotek.

Může stavět říšská města, říšské pevnosti, které může přebudovávat na říšská města a pohybovat za zásoby z kardské pokladny říšskými jednotkami. (Svými jednotkami hýbe za své zásoby).

Za každou vyhranou bitvu, které se účastnily říšské jednotky, dostane 1 vliv. Vyhraná bitva je ta, kdy dané straně zůstane po zteči více jednotek.

Může hýbat všemi říšskými veliteli a armádami, kterým velí. Svými panskými veliteli nemůže hýbat říšskou armádou a opačně.

Na začátku hry tuto funkci zastává pán z Knorów (Gliviciové).