Kard

Kard je titul, kterým se oslovoval Robert. Symbolizoval bezmeznou moc a svrchovanost. Díky dlouhověkosti prvních kardů nikdy nevyvstala otázka dědičnosti titulu. Nyní je ale Robert mrtev, společenstvo nejlepších rudernských válečníků na cestách a válka na spadnutí.

Po přinesení Robertova těla do města Rudern se uspořádá první kardská volba a zvolí se i noví členové rady.

Panovník pod sebou může přesouvat až 10 jednotek.

Každé kolo, kdy je Rudern jednotný získává kard +1 bod vlivu.

Rozhoduje, zdali se v říšských městech budou verbovat jednotky, či vybírat daně (suroviny).

Jednou za kolo může vyhlásit výjimečnou daň. Z každého říšského města vybere 1 surovinu. Zároveň se ale za každé město se hodí 1k6. Padne-li 5, tak v nepokojích zahynula jedna jednotka. Pokud padne 6, tak při nepokojích padly jednotky 2. Nezůstanou-li ve městě po nepokojích jednotky, tak se město stává neutrálním.

Kard má možnost některému z rodů (ne sobě), nebo církvi předat některé z říšských měst (max. jedno za tah). To se pak stává plnohodnotným městem daného rodu, či církve.

Za každé postavené říšské město získá 1 bod vlivu.

Na začátku hry Rudernská říše karda nemá.