Sermo

Hlava rudernské církve je sermo. Titul vychází z ostiuštiny. Dříve každé rudernské město mělo svou hlavu církve. Nyní je pouze jeden svrchovaný. Říká se mu sermo rudernský, přestože s nějvětší pravděpodobností v Rudernu (městě) moc času trávit nebude.

Sermo pod sebou může přesouvat pouze 7 jednotek.

Může zakládat nejen města patřící rodu, za který hraje, ale i města církevní. Může i své vlastní města předat církvi vyjma svého správního.

Na konci svého tahu získává 1 bod vlivu za každé město patřící církvi.

Pokud je někde na mapě zakládáno církevní město, tak má sermo možnost vyhlásit církevní slavnosti. Jejichž vyhlášení stojí 2 suroviny. Zbylé rudernské rody mohou v tajném obdarování předat suroviny na stavbu tohoto města. Kdo předá nejvíce surovin, ten získá 2 body vlivu. (Sermo se obdarovávání neúčastní.)

Na začátku hry tuto funkci spravuje pán z Cieszinu (Uradiové).