Umbro

Může pod svým praporem přesouvat pouze 7 jednotek.

Za 2 suroviny se může podívat na další kartu politických událostí/počasí. Nesmí ji však nikomu dalšímu ukázat, ale pokud chce, tak může danou informaci někomu povědět. Pokud se mu karta nelíbí, tak ji může vložit na spodek balíčku. Může tak učinit maximálně jednou za své kolo.

Ve svém kole může zaplatit 2 suroviny a komukoliv se podívat na počet surovin v pokladně. Vždy si vybírá k nahlédnutí pouze jednu pokladnu. Pokud jeho cíl spravuje více pokladen, musí specifikovat, jaká pokladna jej zajímá. (Kardská liga a hráči spravující říšskou pokladnu.) Tuto schopnost může použít vícekrát během svého kola.

Tuto funkci na počátku hry zastává pán ze Svebodu (Svebodští).