Souhrn získávání bodů vlivu RV

Cílem rudernských rodů je získat dostatečný počet bodů vlivu. Tento způsob výhry platí i pro Gracujské, pokud se připojí k Rudernské řiši. Gracujští body vlivu sbírají i pokud jsou neutrální. Pokud se přidají na stranu Kardské ligy, tak přestávají body vlivu sbírat.

Zde je tedy ucelený souhrn, jak se dají získávat body vlivu. Potřebný počet vlivů k vítězství se mění, jakmile je do Rudernu dopraveno tělo Roberta. Od této chvíle je každé další kolo potřeba k vítězství o jeden vliv méně.

Poznámky:

  • O získané vlivy nejde přijít.
  • V závorce je specifikováno, koho se tento způsob získávání vlivu týká.

Vítězná bitva*
Vítězná bitva je ta, která skončí tak, že po zteči má daná strana více jednotek.

Př.:
Obránce má 5 jednotek, útočník 15 jednotek. Obránce dá 10 sásahů, útočník 1 zásah. Vítězem bitvy je útočník - má více přeživších jednotek.

Církevní slavnosti*
Církevní slavnosti vyhlašuje sermo podle pravidel v kapitole Funkce v rudernské radě.

Vyhlášení nezávislosti*
Vyhlásit nezávislost mohou rudernské rody podle pravidel v kapitole Vyhlášení nezávislosti.