Typy vojska

Zde je souhrn typů jednotek, jejich verbovací cena, počet kostek, které mají v boji a počet odpichů, které je možné udělat při zaplacení jedné suroviny.

Některé jednotky mají rozdílnou sílu při boji o město a boji v poli. Také mají jinou různý počet životů a rychlost přesunů. 


Poznámky k jednotlivým jednotkám

Každá frakce/podfrakce má omezený počet jednotek, které může vystavět.

Plamenné legie nelze verbovat, ale jsou ve hře od začátku hry. Tyto jednotky je možné získat pomocí karty politických událostí Strzegomský požár.

Slony lze verbovat pouze v Ostiusu - hlavním městě říše.

Hody a zásahy

Háže se kostkami k6 podle typu bitvy viz tabulka vedle. Ztráty způsobují kostky, na kterých padlo 5 a 6. Přednostně umírají jednotky s méně životy. Poslední umírá šlechtic. Jednotky umírají postupně - tedy není možné zásahy rozložit.

Př:

Pokud armáda, kterou tvoří 3 pěší, 2 sloni a 1 šlechtic dostane 7 zásahů, tak umírají 3 pěší a jeden slon.


Šlechtici

Jednotkami jde přesouvat jen pomocí šlechticů (panovníků, generálů a stínů). Každý šlechtic dovede pod svým praporem přesouvat jen určitý počet jednotek - viz Pravidla pro přesuny.

Smrt hlavy rudernských rodů a Gracujských

Při smrti hlavy rudernského rodu/Gracujských se na konci kola objeví nový panovník ve svém panském městě: Katzowicové - Kiertz, Gliviciové - Knorów, Uradiové - Cieszin, Svebodští - Svebod. Není-li toto město v jejich držení, pak se objeví v Rudernu - hlavním městě říše. Získání nového panovníka nestojí žádné suroviny, ale může vyvolat hlasování o funkci v radě.

Smrt panovníka v Kardské lize

Mrtví panovníci podfrakcí Kardské ligy se navrací na konci kola do svých hlavních měst. (Vždy se jim povede z boje vyváznout, přestože přijdou o všechny jednotky a generály. Jejich návrat nic nestojí.

Smrt generála

Zemře-li v boji generál, tak je možnost jej znovu jmenovat ve městě, které má daná frakce v držení. Město, ve kterém byl generál jmenován, získá symbol města s jednou/dvěma/třemi tečkami. Každá frakce má omezený počet generálů a těchto symbolů. Pokud zemře generál, jehož město bylo ztraceno/nebo nikdy nebylo (Robertova žena Celina), tak není možné tohoto generála znovu naverbovat.

Generála je možné jmenovat za cenu 3 surovin.


Robertovo tělo

Všechny prapory, které doprovází Robertovo tělo, mají bonus při obraně. Pokud jsou napadnuty, tak se útočníkova síla (počet kostek) /3.

Prapor, který přesouvá Robertovo tělo, má nejpomalejší přesun ve hře - jeden odpich stojí jednu surovinu. Platí se surovinami z říšské podkladnice - 1 surovina za všechny 3 říšské generály a jednotky. O přesunech jednotek a možném získávání Paxijských měst rozhoduje velitel rudernských vojsk.

Pokud vstoupí Robertovo tělo do některého z měst v Paxijském vévodství, může toto město připojit k říši. Viz pravidla pro získání paxijských měst v kapitole Výzvy v průběhu hry.