Pravidla pro boj

Hody a zásahy

Háže se kostkami k6 podle typu bitvy viz tabulka výše. Ztráty způsobují kostky, na kterých padlo 5 a 6. Přednostně umírají jednotky s méně životy. Poslední umírá šlechtic. Jednotky umírají postupně - tedy není možné zásahy rozložit.

Bitva probíhá ve třech variantách.

  • Setkají-li se dvě nepřátelské armády mimo město, nebo má-li obránce ve městě/pevnosti více jak 5 jednotek - dojde k bitvě v poli.
  • Setkají-li se dvě armády a jedna je v počtu menším jak pět jednotek jako obránce města - dojde k obléhání města - viz podkapitola Podmínky oblehnutí města. Poté, co je město jedno kolo oblehnuto, je možné jej ztečovat - viz kapitola Podmínky pro započetí zteče o město/pevnost.
  • Vstoupí-li cizí armáda do správní oblasti nepřátelské pevnosti, může dojít k bitvě. Viz - speciální vlastnosti pevnosti.

Boj v poli

Setkají-li se dvě nepřátelské armády mimo město, nebo má-li obránce ve městě/pevnosti více jak 5 jednotek - dojde k bitvě v poli. Síla každé strany je rovna součtu sil všech jednotek všech praporů, které se setkají.

Síla armád je rovna počtu kostek viz Hody a zásahy v předešlé kapitole. Zásahy (počet kostek, na kterých padlo 5 a 6), znamenají počet ztrát. Některé jednotky mají více životů. Přednostně umírají jednotky s méně životy. Poslední vždy umírá šlechtic.

Pokud se nalézají ve městě jednotky více spojeneckých armád, tak se samozřejmě vzájemně při obraně podporují.

Vítězem je ten, kdo má po zteči více jednotek. Přeživší z poražené armády se stahují do nejbližšího spřáteleného města/města ve vlastnictví. Za ústup se neplatí suroviny.

Suroviny, které sebou armáda prohrané strany nesla, připadnou vítězovi. Jejich hodnota je poslána tajně na lístečku vítězi bitvy, který si ji přičte ke svým panským/říšským zásobám. Poražený o suroviny, které měl u daného šlechtice, přichází.

Podmínky oblehnutí města/pevnosti

Je-li v pevnosti/městě méně jak 5 jednotek, musí být tato pevnost/město aspoň jeden impulz oblehnuta předtím, než je vyvolána zteč.

Pro započatí obléhání musí mít útočící frakce více jednotek než frakce obránců. Útočník musí s územím, ve kterém se obléhané město nachází, sousedit prostupnou hranicí - nepočítá se hranice vedoucí v horách, či bažinou. Započetí obléhání stojí 1 surovinu za všechny prapory a jednotky, které město začínají obléhat.

Je-li město prázdné (bez obránců), stejně musí být oblehnuto. Brání se pak pouze silou 1k6 a útočníkovi se nedělí bojová síla. Stačí, aby v následné zteči dal oblehatel jeden zásah a město je dobyto.

Podmínky pro započetí zteče o město/pevnost

Obléhání města/pevnosti muselo začít již minulý impulz. Vyvolání zteče stojí 1 surovinu za všechny prapory a jednotky, které město obléhají. Zteč jde v průběhu hráčova impulzu opakovat, dokud nedojde limit využitelných zásob během impulzu. (4+počet měst ve vlastnictví)

Vyvolání zteče obráncem opět stojí 1 surovinu. I v tomto případě se počet kostek oblehatele dělí dvěma. Zteč jde v průběhu hráčova impulzu opakovat, dokud nedojde limit využitelných zásob během impulzu. (4+počet měst ve vlastnictví)

Pevnost/město je dobyto, jakmile obránce města nemá žádné jednotky.

Pokud obránci města početně přečíslí oblehatele, tak se obléhající jednotky stahují do nejbližšího spřáteleného města / města ve vlastnictví a předají obráncům všechny suroviny, které u sebe daný generál měl.

Boj o město/pevnost

Musí být splněny podmínky pro zteč. Tedy obležení z minulého kola a sousedství (prostupná hranice) útočníka se správním územím ztečovaného města.

Výpočet boje o město

Obránce města - síla jednotek ve městě viz tabulka Typy vojska.

Oblehající armáda - síla jednotek obléhající město viz tabulka Typy vojska /2.

Ztráty jednotek jsou - počet životů všech jednotek - počet zásahů (počet kostek, na kterých padlo 5 a 6). Přednostně umírají jednotky s méně životy. Poslední umírá šlechtic.

Výpočet boje o pevnost

Obránce města - síla jednotek v pevnosti viz tabulka Typy vojska.

Oblehající armáda - síla jednotek obléhající pevnost viz tabulka Typy vojska /3.

Ztráty jednotek jsou - počet životů všech jednotek - počet zásahů (počet kostek, na kterých padlo 5 a 6). Přednostně umírají jednotky s méně životy. Poslední umírá šlechtic.

Podpora obléhané armády spřátelenou/vlastní armádou zvenčí

Pokud se rozhodne spřátelená/vlastní armáda podpořit jednotky v obléhané pevnosti/městě, může zkusit napadnout oblehatele. Jedná se o boj v poli, kterého se mohou/nemusí účastnit obléhané jednotky. Síla obléhající armády se v tomto případě nedělí.

Výsledek bitvy

Zvítězila strana, která podpořila obránce města/pevnosti.
(Tato strana má po zteči více jednotek než oblehatel.)

  • Oblehající strana se ztahuje do nejbližšího spřáteleného města/pevnosti, či města/pevnosti ve vlastnictví a předává vítězi všechny suroviny, které měl daný šlechtic u sebe.
  • Oblehající strana se ztahuje do nejbližšího spřáteleného města/pevnosti, či města/pevnosti ve vlastnictví a předává vítězi všechny suroviny, které měl daný šlechtic u sebe.

Zvítězila strana oblehatele.
(Tato strana má po boji více jednotek, než protivník.)

  • Přeživší jednotky se ztahují do pevnosti/města, které přišly podpořit. Ztahují se do města/pevnosti i pokud jejich počet pak přečíslí 5.
  • Oblehatelé dále pokračují v obléhání.
  • Nebylo-li výslovně přerušeno obléhání, tak není potřeba jej znovu započínat a oblehatel může ve svém impulzu opět ztečovat.