Typy pokladnic

Každá frakce má několik typů pokladnic. Hlavní a šlechtické. Hlavní pokladnice slouží pro potřeby akcí prováděných na spřáteleném/domovském území.

Šlechtické pokladnice slouží při přesunu jednotek na nepřátelském území. Jsou členěny dle aktivních šlechticů.

Př.:

Pokud má určitá frakce ve správě 2 města, tak mohou mít i dva generály. Tedy dohromady mají jednoho panovníka, generála I a generála II. Každý z těchto šlechticů má svou vlastní pokladnici, kterou je možné naplnit surovinami, pokud se daný šlechtic nachází mimo domovské/spřátelené území.

Armáda může přenášet na nepřátelském území neomezený počet surovin. Čerpat z této zásoby může ale pouze v rámci svého limitu. Pokud armádě dojdou suroviny na nepřátelském území, tak každá akce - přesun, započetí obléhání, zteč - stojí život jednu jednotku. Stojí-li prapor na místě, tak armáda nic nestojí a nikdo neumírá - plundruje zásoby z okolních usedlostí.

Putuje-li více praporů spolu, je možné za jejich přesuny platit z jedné pokladnice. Pokud se prapory rozdělí, je možné suroviny rozdělit mezi tyto šlechtice. 

Příklad šlechticů a pokladnic

Hlavní pokladnice rodu je dole.

Pokladnice, ze které čerpá panovník při přesunech na nepřátelském území je pouze v barvě rodu.

Generálové mají určitý počet teček. Tento počet teček určuje i jejich domovské město - viz kapitola Typy měst.