Významná neutrální města

Baria, ten kdo má první toto město po dobu dvou kol ve svých rukou získá 10 bodů síly schopností. Jakmile je toto město dobyto a udrženo jednou frakcí 2 kola, tak může kdykoliv, kdy je na tahu Ostius, Petros svolat koncil kardů do Ostiusu viz. pravidla.
Kholmy, ten kdo drží toto město, zde získává dvojnásobek zásob.
Paxi, ten kdo drží toto město, tak zde verbuje pěší jednotky o polovinu levněji. V tomto městě se v jednom kole dají verbovat 4 jednotky místo dvou. Těžení zásob zde je jako u jiných měst. Během prvních tří kol je veden útok na toto město. (Jedná se o vzpouru, tak není počítána obrana města.) Po prvních třech kolech se již město nebouří.
Síla vzpor je:
1. kolo po dobytí + (7 BS + 1k6)/4 VS (BS posádky ve městě +1k6/)4
2. kolo po dobytí + (6 BS + 1k6)/4 VS (BS posádky ve městě +1k6/)4
3. kolo po dobytí + (5 BS + 1k6)/4 VS (BS posádky ve městě +1k6/)4
*Je to už absolutní hodnota BS, nezvedá se za boj v horách.
Jakmile je dobyto město Paxi jinou frakcí, než Rudernem a jsou splněny tyto podmínky: Rudernské kardství sousedí s městem Aria nebo Gria a tyto města nejsou obléhané. Rudern doteď nezaútočil na Paxijské vévodství. Pak může Rudern zaplatit Paxijskému vévodství 5 zásob a ve všech svých městech verbovat jednotky za polovinu ceny zásob. Za všechny zásoby, které Rudern použije na verbování svých jednotek, budou postaveny jednotky ve zbylých Paxijských městech. (Města: Gria a Aria)
Emora a Tragia,jsu města, která tomu, kdo je spravuje, vynášejí dvojnásobné zisky zásob.
Aron, jediný opevněný přístav. Chová se jako klasické město.

Opevnění neutrálních měst
Všechny města vypsaná výše, jsou opevněná a armáda, která se v nich nachází má 2x větší BS při obraně. Ostatní neutrální města opevněná nejsou a nedávají žádný bonus.

Počty jednotek v neutrálních městech
Opevněná a neopevněná města v horách mají pěší jednotky BS+4.
Opevněná a neopevněná města v nížinách mají pěší jednotky BS+5.
Přístavní města opevněná a neopevněná mají pěší jednotky BS+5 a 2 lodě s BS+4