Svolání koncilu

Petros musí ovládat město Ostius a být v něm přítomen. Musí být dobyto město Baria a udrženo dvě kola. Stojí ho to 10 síly schopností. Neprodleně po použití musí jet všichni kardové do Ostiusu. (Tedy zmizí z herní plochy). Ostatní panovníci po dobu dvou kol mizí z mapy. Nemohou používat své schopnosti a účastnit se bojů. Po odeznění druhého kola se ostatní kardové vrací do svých hlavních měst, avšak bez Roberta. Robertovo tělo je přivezeno do města Rudern. Město Rudern získá možsnost tvorbu ohnivých mečů a platí zde schopnost Robertova charisma. Pokud byli zajati, tak se vrací bez ztráty vlivů a není potřeba vykoupení panovníků. Není však rušeno vazalství. Ostatní panovníci (ne Petros a karové, kteří byli zajati) získají +5 vlivů.