Typy měst

Přístavní města, ty jsou označena kotvou, dají se v nich stavět jen lodě a umožňují jen jednu akci. Tedy můžete zde získat dvě zásoby, nebo naverbovat jednu loď. Neumožňují verbování pěší armády.
Klasická města, které umožňují dvě akce. Akce jsou verbování, nebo získání zásob. Hráč si na začátku každého kola může vybrat, zda naverbuje 2 jednotky (z již nashromážděných zásob), nebo získá 2 zásoby. Nebo vezme 1 zásobu a 1 jednotku. Nelze verbovat ani získávat zásoby v obleženém městě.
Splavná klasická města mají znak kotvy. Jsou přístupná lodím, které se mohou účastnit boje. Jsou to Tragia, Grion a Tríkala.