Stavba a jednotky

Tahy
Každý hráč může každé kolo použít tolik zásob na přesun, započtení obléhání, či steč, jako je počet měst, které ovládá +5. (Nepočítají se přístavní města, pevnosti, či chrám Zářivá hora.

Stavby
Během jednoho kola jde do jedné stavby vložit maximálně 5 zásob. Pokud je během výstavby město dobyto, tak útočník získává uložené suroviny. Zásoby vložené do stavby se posouvají na počítadle zásob s pomocí ikonky budovy. Stavba neprobíhá v obleženém městě.

Dílna stojí 10 zásob a umožňuje stavět katapulty. Nedá se stavět v hlavním městě. Pokud se jiná frakce zmocní města, kde tato budova stojí, tak ji získá pro sebe. (Už nedostane vlivy za její stavbu.) (Možné jen pro Rudern)
Katapult stojí 2 zásoby. Potřeba dílna. Pokud se účastní boje o město, tak po dvoukolovém obléhání město ztrácí bonus za hradby. Opevnění je zničeno. Katapult se nemůže stahovat z prohrané bitvy. Opevnění hlavních měst frakcí se ničí jen na dobu boje o město. (Nejde trvale zničit.)
Chrám Zářivá hora se nachází na sever od města Vermogen. Stavba stojí 15 zásob. Umožňuje vytvoření stínového sněmu ve Vermogenu. Tento chrám se pak chová jako klasické město. (Jen pro Stínové země)
Fanatici stojí jako normální jednotky, mají však BS +2, nemají bonus +1 BS v nížině. Na jejich verbování musí být splněny všechny podmínky, viz domovské karty. (Stínové země)
Opevnění města stojí 10 zásob. Při obraně je BS obránců dvojnásobná. (Jen pro Západní kardství a Stínové země)
Univerzita, její cena je různá pro různá města. Staví se v hlavních městech.
Ostius stojí 25 zásob. Západní kardství stojí 30 zásob. Nedává žádné výhody, nedá se zničit. Obsazení města, kde se budova nachází, nic navíc nedává. (Možné jen pro Ostius a Západní kardství.)
Senát stojí 15 zásob. Díky němu je možné verbovat žoldáky. Jedná se vojsko, které se pronajímá ve fázi stavby budov. Toto vojsko se na konci kola rozpouští.
Ovšem při každé bojové akci, jako zteč, či přesun na nepřátelském území se hodí 1k6. Pokud padne 1-2, tak tuto akci senát zakázal a zásoby, které byly na danou akci zapotřebí, jsou automaticky použity na stavbu univerzity. Pokud je univerzita postavena, tak se suroviny využijí na slavnosti.(Prostě se spálí). S dobytím města, kde se senát nachází, je tato budova zničena. (Možné jen pro Západní kardství)
Žoldáci jsou jednotky, které jsou možné verbovat v hlavním městě. Musí být postaven senát. Jejich cena je poloviční oproti klasickým jednotkám. Ovšem na konci kola dojde vždy k jejich rozpuštění. Jde je tedy naverbovat jen na jedno kolo a to ve fázi budování staveb. (Možné jen pro Západní kardství)
Loď stojí 1 zásobu. Má +2 BS. Může převážet pěší jednotky. Stavba možná ve všech přístavních městech a městech na pobřeží. (Jen Ostius)
Pevnost je možné vystavit ve všech klasických městech. Může být vystavena i na vyznačených místech, kde se chová jako přístavní město.