Armáda

Nemálo důležitou částí každé říše je armáda. Jsou zde vytvořené určité jednotky s určitými parametry, které jsou velmi zjednodušení, ale o to hratelnější. U armády platí, že ji panovník dává roční žold, který je odvislý od její bojové síly.
Armáda se může nacházet ve dvou stavech, kdy vždy přesun z jednoho do druhého trvá jeden měsíc. Jde o mobilizaci, při které se armády mohou pohybovat z místa na místo, avšak panovník je musí živit a platit. Obecně platí, že každá jednotka ročně sní jedno jídlo. Demobilizovaný stav, při kterém armáda brání určitou oblast, sama si loví, a tedy nepotřebuje jídlo jen žold. Je omezena tím, když v dané oblasti prostě není, kde lovit a všechna úrodná půda je rozebrána vesničany, což znamená, že armáda musí být mobilizována.

Typy armády

Armáda jako taková má jinou cenu údržby a jinou při verbování. Jednotky dělíme do několika kategorií, které je určitým způsobem charakterizují.
Hraničáři, cena naverbování je 0,25 zlaťáku za jedince. Cena žoldu je 0,25. Jejich bojová síla se mění podle použití. Hraničáři se neúčastní boje o města ani pevnosti. Mají jiné využití, viz. níže.
Městská domobrana je armáda, která vzniká při napadnutí města. Panovník si ji také může naverbovat z vlastních lidí, třeba v dobách nouze. Cena naverbování je 0,25 a cena údržby je stejná. Bojová síla této jednoty je +1. Hraničáři i domobrana se dají naverbovat během jednoho měsíce.
Střelci, jejich cena je 1 zlatý. Cena údržby je 0,5 zlatého. Jejich bojová síla je +2, tato hodnota se navyšuje o +1 pokud se jedná o boj pevnost, nebo město s opevněním. Tato jednotka se verbuje půl roku.
Střední pěchota je jednotkou, která stojí naverbovat tři zlaté a její údržba vyjde na 1,2 zlatého na rok. Její bojová síla je +4, přitom země, které mají své hlavní město na vrchovině, dostávají možnost cvičit střední pěchotu s bonusem +1 při bojích na vrchovině, nebo v lesích. Pokud mají své hlavní město v horách, tak dostávají +2 při bojích v horách a +1 při bojích na vrchovině nebo lese. Tato jednotka se verbuje jeden rok.
Lehká jízda je jednotkou, která stojí naverbovat 5 zlatých a cena údržby je 2 zlaté. Bojová síla je +6, přičemž její síla se může zdvojnásobit při bojích na planinách. Tato jednotka se verbuje 2 roky.
Těžká pěchota stojí 9 zlatých při verbování a cena údržby je 2,1 zlatých. Její bojová hodnota je +8. Tato jednotka se verbuje tři roky. Je to jednotka, kterou se vyplatí vydržovat z dlouhodobého hlediska.
Těžká jízda stojí 15 zlatých. Její žold je 3 zlaté na rok. Její bojová síla je +10, přičemž platí, že její síla může na otevřeném prostranství být až dvojnásobná. Tato jednotka se verbuje čtyři roky.
Celkově námořní bitvy. Při útoky námořní flotily z moře na pevninu, je její síla nijak nenásobená a zteč probíhá normálně. Pokud probíhá boj mezi dvěma flotilami, tak se počítá s bojovými hodnotami lidí na lodích. Kdy platí, že rozdělujeme na obchodní lodě a vojenské lodě. Při námořních bitvách mají lukostřelci dvojnásobnou sílu.
Obchodní lodě stojí 100 zlatých a jejich údržba jsou 2%. Bojovou hodnotu vojáků na svých palubách nijak nenásobí a samy žádnou nepřidávají. Jsou efektivní hlavně pro transport vojáků. Na jednu loď se jich vejde 40. Stavba trvá dva roky.
Vojenské lodě. Stojí 400 zlatých a cena údržby je opět 2%. Jejich bojová hodnota je 60 při námořní bitvě, což je dílem berana, kterým vojáci mohou prorazit trup nepřátelské lodě. Armáda na nich má dvojnásobnou sílu, což je zapříčiněno můstkem (Corvusem), po kterém může útočit na nepřátelské lodě. Na jedné lodi může být až sto bojovníků (veslařů). Stavba trvá dva roky.

Typy území

Přátelské neboli území, kterému panovník vládne (převládá zde populace přátelských obyvatel)
Neutrální území, kde kmeny zde žijící s nikým nesympatizují.
Nepřátelské neboli území za hranicemi říše.

Využití hraničářů

Mají stejnou bojovou hodnotu jako lehká pěchota. Neúčastní se obrany měst a pevností. V lesích se jejich bojová hodnota zdvojnásobuje (tedy je +2).
Na přátelském území mají sílu +2 a mohou být demobilizováni. V demobilizovaném stavu chrání přátelské území proti vniku nepřátelských sil, jiných hraničářů, získávají informace o pochodech cizí armády a jejich síle. Shromažďují informace a mapují danou situaci. V mobilizovaném stavu mohou provádět čistky nepohodlných barbarů, mohou systematicky vyvražďovat celé vesnice, mohou být ihned přesunuti jinam, nebo také mohou přepadat zásobovací trasy jiných armád.
Na neutrálním území mají bojovou sílu +1 pokud jsou demobilizováni a +2 když jsou mobilizováni. Mohou dělat to samé co na přátelském území.
Nepřátelské území mohou hraničáři vstoupit jen mobilizovaní. Jejich bojová hodnota je +2. Mohou plenit vraždit drancovat, také domlouvat spojenectví s barbarskými kmeny a podporovat je v jejich záškodnických akcích. Mohou systematicky vyvražďovat zdejší hraničáře, nebo jen zdejší barbary. Mohou přepadat obchodní trasy mezi městy...

Systematické vyvražďování nežádoucího obyvatelstva

Účastní se jej hraničáři v daném území. Jedná se o rychle zbavení nežádoucích barbarských kmenů. K vyvražďování může dojít, jen pokud má agresor větší bojovou sílu v oblasti. Podmínkou je, že daná oblast musí být dobře zmapována. Za dobře zmapovanou oblast agresor dostává bonus +1, který se přičítá výslednému poměru. Poměr získáváme stejně, jako při boji na otevřeném prostranství. Bojovou sílu barbarů určuje Pj. Změna je v tom, že poražený (daný barbarský kmen) je úplně rozdrcen. Pokud prohraje útočník, jeho ztráty se řeší podle boje na otevřeném prostranství. Remízy vyhrává barbarský kmen.

Boj na otevřeném prostranství

Zprvu sečteme jednotlivé bojové hodnoty obou armád a jejich poměry (vždy menší číslo musí být rovno jedné a větší číslo je zaokrouhlované na celé číslo) to vynásobíme třemi. Tak si Pj vyslechne bojové taktiky jednotlivých nepřátel, kteří se musejí řídit pravidlem jedné podmínky. Poté může udat jedné straně bonus jedna až tři. Následuje hod na kostkách 1k6, který může dát bonus jedna až tři. Výsledné hodnoty se porovnají a vyhlásí se vítěz. Pokud dojde k remíze, tak se jedné z armád přičte bonus +1 za to, že bojuje na přátelském území.
Poražená armáda má ztráty vysoké: 50% - poměr, který ji vyšel v minulém hodu.
Vítězná armáda má ztráty vysoké: 20% - poměr, který ji vyšel v minulém hodu. Ztráty nemohou být nižší jak 5% (výjimku může určit Pj). Jedna třetina poražených vojáků, kteří jsou braní jako padlí, jsou zajatci. Tento poměr se může změnit podle strategie vítěze a po úvaze Pj.

Boj o pevnost

Při bojích o pevnost se počítají jezdecké jednotky jako pěší. Kdy lehký jezdec má sílu jako středně těžká pěší jednotka a těžký jezdec jako těžká pěší jednotka. Existuje několik typů pevností, které mají určité vlastnosti.
Malá pevnost neboli hlásná dřevěná věž s palisádou, jejíž kapacita je 50 mužů. Její výstavba stojí 50 zlatých a údržba je opět 2% neboli 1 zlatý na rok. Tato budova zvyšuje všem svým obráncům bojovou hodnotu 3x.
Středně velká pevnost má hlásku ze silné cihelné, či kamenné zdi. Palisáda je rozsáhlejší a může být chráněna příkopem. Její cena je 1 000 zlatých a cena údržby je opět 2%, neboli 20 zlatých. Kapacita této budovy je 200 a zvedá svým obráncům bojovou hodnotu 6x.
Velká pevnost je největší obranou budovou, kterou pravidla povolují postavit. Její cena se může až zdvojnásobit, čímž se mění jen kapacita obránců, které může pojmout. Její cena je 10 000 zlatých a údržba jsou opět 2%, neboli 200 zlatých ročně. Tato budova pojme 500 obránců. Všem obráncům zvedá bojovou hodnotu 10x.

Obrana měst

Město má podobný způsob obrany jako pevnosti, avšak s jinými parametry a různými bonusy. Jedna třetina všech obyvatel se při obléhání města účastní obrany jako lehká pěchota neboli domobrana. Města se dají opevnit různými typy opevnění, kdy velikost hradeb se určuje podle počtu lidí ve městě. Kdy pro 1 000 lidí je potřeba jeden kilometr hradební zdi, nebo palisády.
Prvním typem je obrana města bez palisády. Obránci mají dvojnásobnou obrannou sílu.
Druhým typem je obrana města s palisádou. Ceny výstavby je 50 zlatých za jeden kilometr. Cena údržby je opět 2%, tedy 1 zlatý za kilometr na rok. Dřevěná palisáda zvedá bojovou hodnotu obránců 4x.
Kamenné hradby stojí 200 zlatých za jeden kilometr a jejich údržba je 4 zlaťáky za jeden kilometr na rok (tedy opět 2%). Kamenné hradby zvedají sílu obránců 6x. Je také možnost postavit cihelné městské zdi, kdy cena a vlastnosti zůstávají stejné, jen jsou širší.
Posledním typem obrany města jsou kamenné hradby s obrannými věžemi a vodním příkopem. Jejich cena činí 500 zlatých za jeden kilometr a údržba je 10 zlatých (opět 2%). Tyto zdi zvyšují obráncům bojovou sílu 12x.

Obléhání

Město, nebo pevnost může oblehnout armáda, která má minimálně dvojnásobnou bojovou sílu, než obránci. Jinak jen táboří před městem a z města mohou být vysláni poslové, na jejich uspění se hází 1k6. Pokud jim brání hraničáři v počtu 30 x velikost hradeb v km, musejí hodit 6, aby zpráva prošla. Pokud je počet hraničářů nedostačující, tak stačí hodit 4, 5, nebo 6 a posel projde.
Útočník má možnost vystavit okolo pevnosti, či města tábory a jen vyčkávat. Pak se čeká tak dlouho, kolik zásob mají vojáci uvnitř pevnosti. Obléhatelé mají při nočních útocích obránců dvakrát větší bojovou sílu. Ani jedna strana nemá žádné ztráty (vyjma nočních útoků, které hráči musí naplánovat). Jakmile dojdou zásoby jídla, tak se obléhaná armáda vzdá, jestli tomu tak není, tak to rozhoduje Pj.
Druhá možnost útočníka je aktivní obléhání neboli dennodenní slabé útoky na obléhanou pevnost, či město. Útočník i obránce mají slabé ztráty, ale síla obránců časem klesá. Pokud obránce zaútočí na tábory toho, který ho obléhá, tak jeho sok nemá žádný bonus za obranu. Obecně platí, že pevnost/město, které je měsíc obléhané tímto způsobem má poloviční obrannou sílu. Dále pak už obrana města/pevnosti neklesá.