Doplňky

Tajná služba

Tajná služba je rozdělena do dvou částí, na tu, která pracuje uvnitř říše (kontrarozvědka) a tu, která pracuje mimo hranice říše (rozvědka). Jejich síla je odvislá od peněz, které do ní panovník vkládá.
Rozvědka má sílu takovou, jaký je poměr mezi financemi, které do ní panovník vkládá a financemi, které jiný panovník vkládá do kontrarozvědky. Tento poměr je u obou zemí násoben třemi a jsou odečteny až tři body za odlišnou národnost, pokud neprobíhá mezi těmito zeměmi obchod a odlišným náboženstvím. Útočník dostává bonus +1 pokud se na daném území nachází pobočka banky, která má centrálu na jeho území. Nevýhodou je, že si musí panovník rozhodnout, kam pošle své špióny.
Kontrarozvědka se snaží odhalit nepřátelské špióny, kdy jak už bylo řečeno dříve, její síla je odvislá on peněz, které do ní panovník vkládá. Je rovnoměrně rozložená po celé říši, nedá se říct, že by se snažila některé oblasti hlídat více a některé méně. Kontrarozvědka má bonus při hodech ještě plus jedna, kvůli přirozené náklonosti svého obyvatelstva, které si přirozeně všímá těchto zvědů.
Rozvědka i kontrarozvědka si každý rok hodí na 1k6 a mohou dostat bonus 1 až 3. O kolik přehodí rozvědka kontrarozvědku, tolik nových agentů se jí povede do určité lokality dostat. O kolik přehodí kontrarozvědka rozvědku, tolik agentů se jí povede odhalit.

Příchod obrů ze severských hor

První rok vlády se hodí dvěma kostkami. Pokud padne na nějaké kostce šest, tak přišel obr a počet šestek určuje počet obrů. Když tedy nepadne žádná šestka, tak se kostky přesouvají do dalšího roku.
Příklad: Roku xx se hodí pěti kostkami na příchod obrů. Na dvou z kostek bude šest, tedy tento rok xx přijdou dva obři. Rok na to, tedy roku xy se hodí 1 kostkou a čtyřma kostkami z minulého roku, na které žádní obři nepřišli. Tedy roku xy se hodí 5 kostkami, což může znamenat příchod i pěti obrů.
Síla obrů: Pj si hodí 1k6.
1/2 síla obra je 150
3/4 síla obra je 200
5/6 síla obra je 250

Hod na potomka

Každý rok se hodí 1k6, (dokud je panovník a jeho manželka plodná a udržují intimní vztah).
1 Nic se nestane, nebo je dítě potraceno.
2 Dítě zemře při porodu.
3 Narodí se dívka, která zemře na nemoc během prvních pěti let.
4 Narodí se syn, který zemře na nemoc během prvních pěti let.
5 Narodí se zdravá dcera.
6 Narodí se zdravý syn.

Pořádání slavností

Chudá slavnost stojí 0,05 zlaťáku na každého cizího účastníka. Používá se, když přijedou poslové. Jde o jejich formální uvítání, pak se každý další den platí polovina celkové ceny z prvního dne.
Průměrná slavnost stojí 0,1 zlaťáku za každou cizí osobu. Tato slavnost je většinou využívá při přivítání jiného šlechtice a jeho družiny. Poté se každý den platí polovina ceny z prvního dne. Během této slavnosti je vyráží na lov do blízkých lesů, nebo je pořádán malý turnaj.
Bohatá slavnost stojí 0,3 zlaťáku za každého z přítomných (i rodinných příslušníků) a je pořádán velký turnaj, ples, či hon na kance a podobné trávení času. Tato slavnost se využívá při návštěvě karda, nebo oslavě narození dítěte, svatbě, či nástupu nového panovníka.

Životní úroveň šlechtického rodu

Rozdělujeme do tří kategorií, šlechtic samozřejmě může žít mnohem skromněji, nebo naopak mnohem bohatším životem, to však zde nepostihujeme.
Nuzný životní styl. Panovník platí jen 100 zlatých ročně za svůj životní standart. Peníze se využijí na koupi jídla pro kuchyni. Údržba pěti koní ve stáji, na kterých panovník může jezdit. Jeden vesnický blázen na rozveselení panovníka a pár služebníků, kteří se starají o pohodlí panovníkovy rodiny.
Průměrný životní standart šlechtice. Stojí 200 zlatých ročně. Ve stájích se nacházejí dobří koně, kteří se využívají při honech. Panovník zde má jednoho svého dobrého koně, se kterým se účastní rytířských klání. Rodina má větší množství služebníků. Na hradě se nachází jeden vesnický potulný klaun/bard nijak moc známý. Na jídelníčku je často pečeně.
Nadstandardní životní styl. Stojí 300 zlatých a více. Zahrnuje kvalitní stáje, mnoho služebnictva, na hradě žije významný učenec, bard, nebo jinak důležitá osobnost. Častokrát jsou pořádané malé plesy, či hony na zvěř. Na hradě je hojnost piva, vína a medu. Může se zde nacházet významná kovářská dílna, zbrojíř a vlastní pekárna a mnoho dalšího, jen pomyslet a připlatit.