Stavby

Stavba cest

Pokud panovník chce založit nové město, tak jej musí napojit na zbylou oblast. Může se rozhodnout, mezi několika typy cest.
Prvním typem je prašná cesta. Je nejlevnější na výstavbu, drahá na údržbu, vojska se přes ní pohybují velmi pomalu a nedává žádný bonus při obchodu. Stavba jednoho kilometru stojí dva zlaťáky a její údržba (jednoho km) je 0,5 zlaťáku.
Druhým typem je štěrková cesta. Je dražší, ale už dává bonus při obchodu. Panovník ji však musí udržovat. Cena jednoho kilometru je deset zlaťáků a její údržba (opět jednoho km) je 0,1 zlaťáku.
Posledním typem cesty je dlážděná cesta. Její výstavba je drahá, avšak náklady na údržbu neexistují. Cena výstavby jednoho km je padesát zlaťáků.
Je také možností úprava říčního koryta. Tedy vytvoření jezů, prohloubení koryta, či odstranění naplavenin. Cena je deset zlatých na jeden kilometr a údržba je 0,1 zlaťáku za km. Pak se říční koryto chová jako dlážděná cesta.

Stavba chrámů

Chrámy mohou stavět všichni panovníci za cílem upevnění si své moci v dané oblasti. Jaký přesně vliv má daný chrám na poutníky a lidi žijící v určité oblasti je na úsudku Pj. Obecně platí, že v místech kde jsou postavěny chrámy jsou menší nepokoje, lépe se vybírají daně a je větší šance na odhalení cizích špehů. Malý a středně velký chrám si vydělají sami na svou existenci, ale ničím kardskou pokladnu neobohacují. Velký chrám a septum jsou chrámy, které už vydělávají, i když většina zisku se ztratí na údržbě chrámu.
Malý chrám stojí 200 zlatých, středně velký chrám stojí 1000 zlatých. Každý rok konvertuje na tuto víru 1% (malý) a 3% (středně velký) celkové populace města. Tato budova přidává spokojenost městu, tedy peníze investované do stavby chrámu se přičtou k bohatství města. Chrámy se staví rok až dva.
Velký chrám pojme až 3 000 mnichů, kteří vydělávají v poměru: jeden mnich vydělá ročně tři zlaté. Cena je 20 000 zlatých a roční údržba je 400 zlatých. Každý rok konvertuje na tuto víru 5% celkové populace města plus 2% přátelsky laděných barbarů docházejících do města. Tato budova přidává spokojenost městu, tedy cena stavby se přičte k bohatství města. Budova se staví pět let.
Septum, neboli opravdu obrovitý chrám je místem, kde může pracovat až 5 000 mnichů v poměru: jeden mnich vyrobí ročně pět zlatých. Cena je neomezena, ale platí, že údržbu platí chrám sám z darů. Minimální cena je 100 000. Každý rok konvertuje na tuto víru 5% celkové populace země, ve které tento chrám leží. Tato budova přidává spokojenost městu, tedy počet věřících, kteří do ní dochází, děleno třemi se přičte k bohatství města. Staví se více jak dvacet let.

Stavba mostů

Pokud chce panovník spojit dva břehy svého města, tak bude muset využít um svých architektů a postavit most přes řeku. Jsou dva základní typy mostů dřevěný a kamenný.
Dřevěný most stojí 50 zlaťáků a údržba činí 2% z jeho stavby, tedy jeden zlaťák ročně a je více náchylný k poškození při povodních.
Druhým typem je kamenný most, který stojí 500 zlatých, ale pak už je bez údržby.

Geologický průzkum

Je na něj potřeba učenec, který se vyzná v této problematice. Cena je odvislá od velikosti území. Zkoumání je děleno do dvou kategorií.
Zkoumání nižší úrovně. Stojí půl zlaťáku za kilometr čtvereční. Odhalí horniny a kovy v dané oblasti.
Zkoumání vyšší úrovně. Stojí zlaťák za kilometr čtvereční. Vytyčí doly, určí, jak jsou výnosné a kolik jich zde může být vystaveno. Určí, jaké horniny by se daly využívat jako stavební materiál a vytyčí i místa, kde by jejich těžba byla nejvýhodnější.

Doly

Doly jsou nedílnou součástí zisků jednotlivých zemí, a tedy je nemůžeme opomenout. Dělíme je na doly na kovy (zlato, železo, měď, stříbro, cín) a na surovinové doly (vápenec, jíl, uhlí, kámen, jantar...) a pak je dělíme podle velikosti.
Malý důl na suroviny je pro 100 lidí a jeho výstavba stojí 200 zlatých. Lidé zde vydělávají zlaté v poměru: jeden člověk vyrobí jeden zlaťák.
Středně velký důl na suroviny pojme 500 lidí a jeho výstavba stojí 500 zlatých. Lidé zde vydělávají zlaté v poměru: jeden člověk vyrobí jeden a půl zlaťáku.
Velký důl na suroviny pojme 1 000 lidí a jeho výstavba stojí 1000 zlatých. Lidé zde vydělávají zlaté v poměru: jeden člověk vyrobí dva zlaťáky.

Malý důl na kovy je pro 100 lidí a jeho výstavba stojí 400 zlatých. Lidé zde vydělávají zlaté v poměru: jeden člověk vyrobí jeden a půl zlaťáku.
Středně velký důl na kovy pojme 500 lidí a jeho výstavba stojí 800 zlatých. Lidé zde vydělávají zlaté v poměru: jeden člověk vyrobí dva a půl zlaťáku.
Velký důl na kovy pojme 1 000 lidí a jeho výstavba stojí 1600 zlatých. Lidé zde vydělávají zlaté v poměru: jeden člověk vyrobí 5 zlatých.

Rybníky

Pro severské oblasti je typické, že mají problémy s jídlem a musejí jej dovážet z jihu. Mají možnost vystavit rybníky, které nejsou závislé (v rámci jednoduchosti) na klimatickém pásmu. Lidé, kteří na nich pracují, vytvářejí jídlo v poměru: Dva lidé vytvoří jedno jídlo navíc. Na výnosy rybníků se vztahuje geografický reliéf.
Malý rybník stojí 200 zlatých a údržba činí 2% z jeho ceny, tedy 2 zlaťáky. Na tomto rybníku může pracovat až 100 obyvatel. Jde stavět i na malých potůčcích (vodní toky, které jsou prakticky všude, ale nejsou ani nakresleny na mapě). Staví se půl roku.
Středně velký rybník stojí 600 zlatých a jeho údržba stojí 2% z jeho ceny, tedy 6 zlatých. Na tomto rybníku může pracovat až 500 lidí. Nemůže být postaven na malým potůčku. Délka výstavby je jeden rok.
Velký rybník stojí 1000 zlatých a jeho údržba činí opět 2% z jeho ceny, tedy 10 zlatých. Na tomto rybníku může pracovat až 700 obyvatel. Nemůže být postaven na malým potůčku. Na jeho stavbu je potřeba architekt. Staví se minimálně dva roky.
Obrovský rybník stojí 1400 zlatých a jeho údržba činí opět 2% z jeho ceny, tedy 14 zlaťáků. Na tomto rybníku může pracovat až 1200 lidí. Ovšem u tohoto rybníku může cena narůst, protože jen málokterý architekt dokáže tak skvostné dílo vystavit. Staví se minimálně čtyři roky.

Kardská sýpka

Obecně platí, že panovník nekontroluje obilí, které si jeho poddaní nechávají na další setbu, zajímá jej jen to, co vyrobí navíc. Obilí může rozdat mezi lidi, jak bylo řečeno už dříve anebo si je může uskladnit na další roky. V rámci jednoduchosti platí, že pak už se jen každý rok obměňuje a zůstává ho tam stále stejné množství. Díky těmto sýpkám může panovník vyrážet na výpady na nepřátelské území a lépe se mu koordinují zásobovací trasy. Cena jedné sýpky stojí 100 zlatých a její údržba 2%, tedy dva zlatý. Kapacita jedné sýpky je 500 jídla, avšak není omezeno, kolik jídla si panovník může uschovat v těchto sýpkách (tedy kolik si jich postaví).

Dílny (cechy)

Obecně se všechny budovy dělí do několika typů. Platí, že 50% řemeslníků ve městě může pracovat v dílnách. Ty mají různé názvy a zaměření. Dělí se podle velikosti. Výhodou je, že se lidé, kteří pracují v dílnách, se také počítají k řemeslníkům při přepočtech. Každý rok se navyšuje počet pracujících o 100 lidí. Dílny s určitým zaměřením jdou stavět jen v oblastech, kde se nacházejí určité potřebné suroviny. Příkladem může být stavba hutí, které mohou být postaveny jen ve městě, kde se vyskytuje železná ruda.
Malá dílna má cenu výstavby 5 000 zlatých a může v ní pracovat 500 lidí v poměru: 1 člověk vydělá 2 zlatý za rok. Dílna se staví 5 let.
Středně velká dílna stojí 10 000 zlatých a může v ní pracovat 1 000 lidí v poměru: 1 člověk vydělá 4 zlatý za rok. Dílna se staví deset let.
Velká dílna stojí 20 000 zlatých a může v ní pracovat 2 000 lidí v poměru: 1 člověk vydělá 6 zlatých za rok. Tato budova může být prakticky jen jedna v každé zemi a výstavbu druhé budovy s tímto poměrem může Pj povolit jen výjimečně. Dílna se staví dvacet let.
Příklady dílen: Kardské kovárny, zlatnictví, stáje, psince, výrobny luků, řezbářské dílny, ikonografické dílny, pily, cihelny, vápenky, huťě...

Lázně

Lázně se dají vystavět jen na určitých místech, které určuje Pj. Jejich cena je 20 000, údržba je 400 zlatých a pracuje v nich 3 000 lidí v poměru: 1 člověk vyrobí za rok 4 zlaťáky. (je to stejné jako velký chrám) Tato budova přidává městu bonus +4 k čistotě.

Univerzita

Tato budova se dá postavit v hlavním městě říše. Na její výstavbu je zapotřebí 100 000 zlatých. Její údržba je 2 000 zlatých ročně. Může zde pracovat až 3 000 lidí v poměru: 1 člověk vyrobí ročně 5 zlaťáky. Na stavbu je zapotřebí množství učenců a množství knih (kolik přesně určuje Pj). Během prvních pěti let univerzita nic nevydělává, jen přepisuje knihy a vyučuje iluminátory. Pak dalších patnáct let stále přepisuje knihy a získává si dobrou pověst a vliv. Těchto patnáct let vydělává v poměru: 1 člověk vydělá 5 zlaťáků za rok. Poté se z této budovy stane plnohodnotná univerzit, kde může pracovat až 3 000 lidí v poměru: 1 ku 5.

Význam architektů a učenců

Jedná se o určité zvýšení šance na objevení, nějakého významného vynálezu. Také dávají možnost stavby technologicky náročnějších staveb, jako je např. obrovský rybník. Nebo mohou postavit kaskádu malých rybníků na malém potoku s cenou a poměry středně velkého rybníku. Architekti jsou potřeba při navrhování kardských zahrad, nebo stavbě paláců...

Menhiry

Toto je rarita typická jen pro můj svět. Menhiry jsou náboženské něco jako obětní oltáře, na které ovlivňují počasí. V mírné klimatickém pásmu dávají bonus, že úroda nemůže klesnout pod úroveň 0,8 u hodu na výnosy. V podhorském pásmu dělá z tohoto místa pásmo mírné. Na rybníky to platí všude tak, že výnosy nemohou klesnout pod 0,8. Udržují se tím, že se u nich provádějí každý roky krvavé rituály.

Kanalizace

Její hlavní význam tkví v tom, že zvedá čistotu města. Cena kanalizace je ovlivněna počtem obyvatelstva v daném městě, nebo jen čtvrti. V rámci jednoduchosti cena kanalizace stojí dvojnásobek počtu obyvatel, pro které je kanalizace stavěna. Minimální populace je 2000 lidí. Cena údržby je 2% z celkové ceny. Tato budova dává městu, nebo dané čtvrti čistotu 5%, která může vyrušit špínu města. Staví se dvojnásobek počtu obyvatel v tisících let.
Příklad: Pro 7000 město stojí kanalizace 14 000 a bude se stavět čtrnáct let. Přidá městu čistotu 5% a cena údržby bude 280 zlatých.

Banka

Centrální banka

Je budovou, která se dá postavit jen v zemi, kde je hojnost vzácných kovů. Musí zde být alespoň jeden důl na měď, cín, zlato, nebo stříbro. Cena stavy je 50 000 a staví se dvacet pět let. Při stavbě používáme parametry velké dílny. Tedy dělníci zde každý rok zvyšují svůj počet o sto zaměstnanců a každý vydělá šest zlatých. Dělníci se stejně jako v univerzitě, chrámech, dolech nebo lázních nepočítají mezi řemeslníky podle kapitoly "výnosnost měst". Jakmile je budova dostavena získává nové vlastnosti. Každý rok navyšuje o 5% bohatství města, přináší 5% bohatství města do státní pokladny, přičemž se bohatství města nezmenšuje. Za každou pobočku, kterou banka má v jiném městě získává 0-5% bohatství daného města. Tento parametr je na dohodě a smlouvách, které panovník uzavře. Dále za každou pobočku zvyšuje růst bohatství města, ve kterém se centrální banka nachází o 1%. Tento parametr není omezen. Banka jako taková funguje tak, že dokáže ovládat jen určité množství poboček, kdy platí, že sto úředníků dokáže ovládat jednu pobočku banky. Tedy nově vystavená centrální banka dokáže koordinovat dvacet svých poboček. Pokud chce více, tak se musí rozšířit a to pomocí pravidel stavby dílny, kdy je vše stejné, jen platí, že cena je dvojnásobná.

Pobočka banky

Může ji postavit jen centrální banka. Musí splňovat podmínky jako jiné dílny. Stavba jako taková spadá pod vedení z centrální banky. Cena je 10 000. Získává do státní pokladny 5% bohatství města, ve kterém stojí, aniž by snižovala bohatství města. Za každou jinou existující pobočku, včetně centrální banky, získává 0,5% růst bohatství města. Může přinášet do státní pokladny částku 0-5% z celkového bohatství města, aniž by se bohatství města nějak snížilo. Je brána jako významná budova, což se projeví v kapitole bohatství města. Může zvýšit zisky z bohatství města až o 15% ale víc ne.