Průběh 1. kola (6 hráčů)

Na začátku hry si každá z frakcí vyjma Kardské ligy losuje svou hlavu rodu. Vybírá si náhodně jednoho z 5 možných šlechticů.

Volba je veřejná a kdokoliv se může v průběhu hry opětovně zeptat na vylosovaný bonus.

Vylosovaní panovníci jsou umístěni na domovských kartách.

První kolo nejsou otáčeny karty počasí ani karty politických událostí.

Ve všech městech jsou automaticky během prvního kola těženy suroviny.

 1. Impulz Kardské ligy
  (hrající první za Stínové země a poté za Západní kardství.)
 2. Impulz Gracuji
 3. Impulz Katzowiců
 4. Impulz Gliviciů
 5. Impulz Uradiů
 6. Impulz Svebodských

Průběh běžného kola

Vyřeší se dobíhající karty politických událostí z minulého kola.

Otočí se nová karta počasí a vyřeší se její dopad.
Otočí se dvě karty politických událostí a vyřeší se jejich dopad. V této fázi proběhne volba nových členů rady (zemřou-li někteří v předešlém kole, či pokud jejich volbu aktivují karty politických událostí. Viz kapitola: Posloupnost hlasování.
Jeli Robertovo tělo již v Rudernu, tak se posune na tabulce vlivu a kol potřebný počet bodů vlivu o jedna níže.

 1. Impulz Kardské ligy
  • Stínové země
  • Západní kardství
  • Emora
  • Tragia
  • Ostius
  • Bystria
 2. Impulz Gracuji
  (memá-li funkciv radě)
 3. Impulz karda
 4. Impulz pokladníka
 5. Impulz velitele vojsk
 6. Impulz serma
 7. Impulz umbra