Neutrální frakce (6 hráčů)

Ostius

Pokladnice: 30 surovin

Ostius - město (I.)
panovník, 3x jízdní, 2x pěší

Oromik - město (II.)
generál II., 2x jízdní, 3x pěší

Karadas - město (III.)
generál III., 2x jízdní, 3x pěší

Archis - město
5x sloni

Tríkala - město
generál I., 5 pěších

Nigrita - město
2x jízdní, 3x pěší

Tesalia - město
2x jízdní, 3x pěší

Grion - město
2x jízdní, 3x pěší

Bystria

Pokladnice: 20 surovin

Bystria - město (I.)
generál I., 5x jízdní

Kairouan - vesnice
panovník, 3x jízdní, 2x pěší

Emorské vévodství

Pokladnice: 20 surovin

Emora - město (I.)
panovník, generál I., 5x jízdní, 5x pěší

Melaneris - město (II.)
5x pěší

Tragijské vévodství

Pokladnice: 20 surovin

Tragia - město (I.)
panovník, 3x jízdní, 5x pěší

Stavadi - vesnice
generál, 3x jízdní

Castra - vesnice
3x pěší

Paxijské vévodství

Nefza - město (I.)
generál I., 3x pěší

Gria - město (II.)
generál II., 3x pěší

Aria - město
5x pěší

Poznámka: Uvedené počty surovin se u neutrálních podfrakcí nemění, dokud se nepřipojí ke Kardské lize. Do té doby není možné s nimi hýbat. (Navyšovat je, ani snižovat.)