Kožich

Áhh, vínečko mé drahé, jak já tě mám rád. Cítím se jako v nebi. Sluníčko svítí, mraky se prohánějí po obloze a šustí tráva. Vítr mi šeptá uklidňující píseň do ouška. Cítím, jak mi vlhne obličej. Počkat co to je? Otevřu oči. Nade mnou stojí medvěd. Zuby na mě cení a slina mu teče z huby mně rovnou na obličej. Mlsně pokukuje po soudku s vínem, který objímám. "Nedáám!!!" zařvu na něj z plných plic. Vypadá naštvaně a zařve na mě taky. Celého mě ohodí jeho sliny. Rozpřáhnu se a kopnu ho vší silou do holeně. Zabručí a vrhne se na mě. Vidím, jak se mě všemi čtyřmi pazourami pokouší přetáhnout přes kebuli, ale já se nedám. Popadnu sud pevněji a vyrazím pryč. Vtom narazím do něčeho tvrdého. "Strom, a doháje!" Cítím, jak mě do ramene udeřila medvědí tlapa. Jeho vykulený obličej se najednou objeví nebezpečně blízko mého. Zahodím soudek do bezpečí a chytnu medvěda pod krkem. Pak se zády odrazím od stromu a dám mu hlavičku. Vypadá to, že teď před očima vidí hvězdičky a snaží se je spočítat, ale to mu nedovolím. Popadnu něco vedle sebe a přetáhnu ho s tím po čenichu. "Chcípni, prevíte, copak jsem mršina?!" "Brumbrumbrumbrum!!!" Asi si chtěl taky zanadávat. Cítím víno. Klesnu na kolena a přepadne mě ohromný vztek. Přetáhl jsem ho soudkem s vínem a ten se roztříštil. Medvěd teď hltá doušek za douškem drahocenného nápoje, aniž by o tom věděl. Vyskočím, nadlidskou silou popadnu medvěda a zvednu ho do vzduchu. "Takže ty mi budeš pít mé vínečko? Za to zaplatíš svým kožichem!" Rozpřáhnu se levým hákem, abych mu dal co největší ťafku. "Chcípni, bečko tlustá," ale zasáhnu strom rostoucí vedle. "Gráááá, moje ruka!" Medvěd se mezitím probere. "Brumbrumbrum škyt," ozve se za mnou. Otočím se a jen stěží stihnu zareagovat. Medvěd se odráží a skáče po mě. Vezmu to kotoulem pod ním. Dopadne tlamou na strom, o který jsem si před chvilkou zlomil ruku, a vylomí si všechna zubiska. Štouchnu do něj botou, ale vypadá to, že nereaguje. Tasím nůž a začnu ho stahovat z kůže. Slyším, jak žalostně bručí. "Brumbrumbrum, škyt." "To ti nepomůže, kůže líná. Teď zaplatíš za moje víno." Stáhnu ho z kůže a vítězoslavně odejdu. Od té doby běhá po lese bezzubý medvěd, který hledá svůj kožich.