Kožich

"Áhh," vínečko mé drahé, jak já tě mám rád. Cítím se jako v nebi. Sluníčko svítí, mraky se prohánějí po obloze a šustí tráva. Vítr mi šeptá uklidňující píseň do ouška. Cítím, jak mi vlhne obličej. Počkat co to je? Otevřu oči. Nade mnou stojí medvěd. Zuby na mě cení a slina mu teče z huby mě rovnou na obličej. Mlsně mi pokukuje po soudku s vínem, který objímám. "Nedáám!!!" zařvu na něj z plných plic. Vypadá naštvaně a zařve na mě taky. Celého mě ohodily jeho sliny. Rozpřáhnu se a kopnu ho vší silou do holeně. Zařve a vrhne se na mě. Vidím, jak se mě všemi čtyřmi pazourami pokouší přetáhnout přes kebuli, ale já se nedám. Popadnu sud pevněji a vrazím pryč. Vtom narazím do něčeho tvrdého. "Strom a kurva!" Cítím, jak mi do ramene udeřila medvědí tlapa. Jeho vykulený obličej se však objevil nebezpečně blízko mému. Zahodím soudek do bezpečí a chytnu ho pod krkem. Pak se zády odrazím od stromu a dám mu hlavičku. Vypadá to, že teď před očima vidí hvězdičky a snaží si je spočítat, ale to mu nedovolím. Popadnu něco vedle sebe a přetáhnu ho s tím po čenichu. "Chcípni prevíte, copak jsem mršina?!" "Brumbrumbrumbrum!!!" Asi si chtěl taky zanadávat. Cítím víno. Klesnu na kolena a přepadne mě ohromný vztek. Přetáhl jsem ho soudkem s vínem a on se roztříštil. Medvěd teď hltá doušek za douškem drahocenného nápoje, aniž by o tom věděl. Vyskočím a nadlidskou silou popadnu medvěda a zvednu ho do vzduchu. "Takže ty mi budeš pít mé vínečko? Za to zaplatíš svým kožichem!" Rozpřáhnu se levým hákem, abych mu dal co největší ťafku. "Chcípni bečko tlustá, ale zasáhnu strom rostoucí vedle. "Gráááá, zlomil jsem si ruku." Medvěd se mezitím probere. "Brumbrumbrum škyt," ozve se za mnou. Otočím se. Medvěd se odráží a skáče po mě. Vezmu to kotoulem pod ním. Dopadne tlamou na strom, kde jsem si zlomil ruku, a vylomí si všechny zubiska. Vypadá, že se nehýbe. Tasím nůž a začnu ho stahovat z kůže. Slyším, jak žalostně Bručí. "Brumbrumbrum škyt." "To ti nepomůže, kůže líná. Teď zaplatíš za moje víno." Stáhnu ho z kůže a vítězoslavně odejdu. Od té doby běhá po lese bezzubý medvěd, který hledá svůj kožich.