Rudernská říše

Hlavní město: Rudern
Panovník: Robert (+3 BS)

Schopnosti:
Charisma válečníka:
Je charismatickým vůdcem. Každý jednotka, která je pod jeho vedením má o 1/5 větší BS.
Za každou bitvu, které se Robert účastní, získá Rudern 1 vliv. Počítá se dobytí města, prohra (panovník není zajat), či boj mimo město.
Ohnivé meče:
Robert ověnčí plameny jedné jednotce meče. Tato jednotka se musí nacházet ve stejném místě, jako Robert. Takto vyzbrojit jednu jednotku stojí 2 body síly schopností. Tato jednotka získá bonus +2 BS. Pokud je jednotka rozprášena, tak tento artefakt získává nepřítel. Robert takto může vyzbrojit maximálně 5 jednotek za kolo.
Ohnivá bouře:
Robert zapálí hradby města. Musí se bitvy účastnit. Není potřeba pak město obléhat a již toto kolo je možné aktivovat zteč. Jedná se o boj, který by probíhal jakoby mimo město. Nemusí ani sousedit se správní oblastí toho města hranicí. (Pak ale nemůže město obsadit) Stojí to 10 bodů síly schopností. Touto schopností zničí obranu města a 1/3 armády ve městě.

Možné stavby:
Dílna + (katapulty)


Domovská karta