Hospodské myšlenkové pochody

Jaké to bezpráví?!
Jaký to bordel...
Radši si u šenku
dám další korbel.
Pro pravdu zapálen
hořím zpupně.
Snad z toho nebudou
popáleniny třetího stupně.
Mok kape po skrovnu,
sotva to teče.
Nic naplat, stejně mám
v žaludku křeče.
Dneska jsem ovlivněn
různými "střevy"
z úst mých však vychází
bezcenné plevy.
Už jsem zas ve fázi,
kdy moje slova...
-podobně úděsná,
jak dnešní doba.
Chtěl bych být mesiáš
moderní doby,
nejdřív si zatluču
do rukou skoby.
Padlí jak Kartágo
domů se plazím,
myslím že k půlnoci
už nedorazím.
Brakebein