Mariánský pramen


Stromy háj je slit,
zurčí vody potůčky.
Je zde pramen skryt,
pramen Boží rodičky.


Pod stromy přírodního parku Radotínsko-Chuchelského háje se skrývá mostek s prohnutou kamennou zídkou, z níž jako ze skály zázrakem vytéká voda. Vlastní pramen leží ale o 50 m výše v boční rokli západně od studánky pod oltářem jeskynní kaple Panny Marie.

Mariánský pramen je považován za jeden z nejvýznamnějších na území hlavního města Prahy a má za sebou dlouhou historii. Zásoboval vodou Malochuchelské lázně, které zaznamenaly velký rozkvět v 18. a 19. století nejen jako lázně, ale i jako významné letovisko nedaleko Prahy. Zdejší voda sloužila až do roku 1984 k zásobování obyvatel Malé Chuchle pitnou vodou. V roce 1986 se pramen stal součástí pozorovací sítě podzemních vod Českého hydrometeorologického ústavu.

V roce 2017 byla celá studánka zrekonstruována. Kamenná stavbička byla vyzděna v původním duchu a doplnilo ji kamenné jezírko, do kterého voda přepadá z kamenného chrliče. Přibylo také posezení. Prostor před studánkou byl vydlážděn kamennou dlažbou, která navazuje na kamenné schody a štěrkové cestičky. Odtok ze studánky tvoří kamenná kaskáda.

Veronika Vostalová