Kostel Panny Marie Vítězné a sv. Antona

Kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského s přilehlým klášterem bosých karmelitánů se nachází v Praze 1 pod Petřínem v Karmelitské ulici na Malé Straně. Proslul soškou Pražského Jezulátka, díky které je často přezdíván U Pražského Jezulátka.

Kostel je významnou stavební památkou raného baroka, interiér má hodnotný mobiliář pocházející většinou ze 17. století. Základem kostela je pozdně renesanční luteránský kostel Nejsvětější Trojice od Giovanniho Maria Filippiho z let 1611-1613. Kostel byl orientovaný, oltář směrem do ulice a vchod od petřínské stráně.

V letech 1625-1644 proběhla rozsáhlá adaptace celého kostela pro potřeby karmelitánů, během níž byla změněna orientace chrámové lodi směrem k západu, vystavěn nový presbytář a průčelí po vzoru římského karmelitánského kostela Santa Maria della Scala, do něhož byla osazena pamětní deska s rokem 1644.

Kostol Panny Marie Víťaznej a sv. Antona

Kostol Panny Marie Víťaznej s priľahlým kláštorom bosých karmelitánov sa nachádza v Prahe 1 pod Petřínom v Karmelitske ulici na Malej Strane. Je známy tým, že je v ňom uložená soška Pražského Jezuliatka, vďaka ktorej je často nazývaný U Pražského Jezuliatka.

Kostol je významnou stavebnou pamiatkou raného baroka, interiér má hodnotný mobiliár pochádzajúci väčšinou zo 17. storočia. Základom kostola je neskoro renesančný luteránsky kostol Najsvätejšej Trojice od Giovanniho Maria Filippiho z rokov 1611-1613. Kostol bol orientovaný, oltár smerom do ulice a vchod od petřínskej stráne.

V rokoch 1625-1644 prebehla rozsiahla úprava celého kostola pre potreby karmelitánov, počas ktorej bola zmenená orientácia chrámovej lode smerom na západ, vystavané nové presbytérium a priečelie po vzore rímskeho karmelitánskeho kostola Santa Maria della Scala, do ktorého bola osadená pamätná doska s rokom 1644.

Autor obrazu: Dagmar Budd